خبرنگاران و تهدیدی به نام “بادیگارد رسانه ای”
۰۳ بهمن ۱۴۰۰

خبرنگاران و تهدیدی به نام “بادیگارد رسانه ای”

خبرنگاران و تهدیدی به نام “بادیگارد رسانه ای” به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از  ایرنا – رسانه‌ها از دیرباز پل ارتباطی میان مردم و مسوولان و زبان گویایی برای مشکلات بوده‌اند اما امروزه برخی از آنها تنها به مدافعان بدون منطق ادارات و مدیران تبدیل شده‌اند و گاه برای این […]