خبرنگار تلویزیون بلغارستان
۱۷ مهر ۱۳۹۷

قتل یک خبرنگار تلویزیون بلغارستان

ویکتوریا مارینووا، خبرنگار و مجری تلویزیون بلغارستان، پس از تجاوز به قتل رسیده است. جسد او در پارکی پیدا شده است. مارینووا در حال تهیه برنامه‌ای درباره فساد مالی در بلغارستان در ارتباط با کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بود.