خدمت جدید از بانک رفاه برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه کارگران بدون نیاز به همراه کارت
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

خدمت جدید از بانک رفاه برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه کارگران بدون نیاز به همراه کارت

خدمت جدید از بانک رفاه برداشت وجه از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه کارگران بدون نیاز به همراه کارت   بانک رفاه کارگران در راستای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور دارندگان رفاه کارت همراه، خدمت ” برداشت وجه از طریق کد اختصاصی به جای رفاه کارت همراه” را راه‌اندازی کرد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی […]