«داستان واقعی»(The True Story Award)
فراخوان نخستین جایزه جهانی روزنامه‌نگاری 06 نوامبر 2018

فراخوان نخستین جایزه جهانی روزنامه‌نگاری

هیأت برگزارکننده اولین جایزه جهانی مستقل روزنامه‌نگاری با عنوان «داستان واقعی»(The True Story Award) برای دریافت آثار روزنامه‌نگاران سراسر جهان فراخوان داد.