درگفت وگو با ایرنامطرح شد؛ رسانه ها باید از زیست گلخانه ای و چرخه سکوت خبری فاصله بگیرند
۰۸ آبان ۱۴۰۰

رسانه ها باید از زیست گلخانه ای و چرخه سکوت خبری فاصله بگیرند

رسانه ها باید از زیست گلخانه ای و چرخه سکوت خبری فاصله بگیرند به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از  ایرنا – عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه صدا و سیما گفت: رسانه ها برای کسب و حفظ مخاطب و جذب اعتماد عمومی، باید از زیست گلخانه ای و چرخه سکوت […]