در نشستی که در دفتر استاندار برگزار شد، مصطفی حافظی بعنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری معرفی شد.
۰۹ اسفند ۱۴۰۰

در نشستی که در دفتر استاندار برگزار شد، مصطفی حافظی بعنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری معرفی شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی معرفی شد در نشستی که در دفتر استاندار برگزار شد، مصطفی حافظی بعنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری معرفی شد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم-|| استاندار خراسان رضوی در حکمی مدیرکل روابط‌عمومی استانداری را منصوب کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری امروز در نشستی که در دفتر استاندار برگزار شد، […]