در نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجلس با سعید محمد مطرح شد؛
۱۸ مهر ۱۴۰۰

در نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجلس با سعید محمد مطرح شد؛

در نشست فراکسیون مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجلس با سعید محمد مطرح شد؛ ضرورت اصلاح نظام مدیریتی مناطق آزاد تجاری برای دستیابی به توسعه اقتصادی و صادرات/توسعه زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعضای فراکسیون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی امروز طی نشستی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به […]