دستور استاندار تهران برای آرایش عملیاتی نوروز و ماه رمضان
۰۴ اسفند ۱۴۰۰

دستور استاندار تهران برای آرایش عملیاتی نوروز و ماه رمضان

دستور استاندار تهران برای آرایش عملیاتی نوروز و ماه رمضان/احتمال آغاز زودهنگام سفرهای نوروزی استاندار تهران با تاکید بر اینکه اصل اتخاذ تصمیمات خدمات سفر در استان تهران در شرایطی است که محدودیت‌های کرونایی اعمال نشود و اگر ستاد ملی تصمیمات جدیدی اتخاذ کند حتما متناسب با آن عمل خواهد شد، دستور شکل‌گیری آرایش عملیاتی […]