دستیار ارشد وزیر ارشاد
۲۶ آبان ۱۳۹۷
انتصابات

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی شد

حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد به عنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب شد.