دلاور بزرگ نیا
پرهیزکار مدیرعامل تله کابین توچال، بهره بردار برتر و نمونه گردشگری تهران شد 03 اکتبر 2018
در روز جهانی جهانگردی؛

پرهیزکار مدیرعامل تله کابین توچال، بهره بردار برتر و نمونه گردشگری تهران شد

سید محمد رضا پرهیزکار به عنوان بهره بردار برتر و نمونه استان تهران انتخاب شد.