دوره های آموزشی
دوره های تابستانه باشگاه خبری فرهنگی توانا 21 جولای 2018

دوره های تابستانه باشگاه خبری فرهنگی توانا

باشگاه خبری فرهنگی توانا با هدف توانمندسازی کنشگران رسانه ای ایارن اسلامی، دوره های تابستانه برگزار می کند.