دولت سیزدهم هفت سال جوان تر از دولت دوازدهم است
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

دولت سیزدهم هفت سال جوان تر از دولت دوازدهم است

دولت سیزدهم هفت سال جوان تر از دولت دوازدهم است سخنگوی دولت نوشت : متوسط سن وزرا و هیئت دولت سیزدهم، ۷ سال جوان‌تر از دولت دوازدهم است. به گزارش ایسنا، متن یادداششت توییتری بهادری جهرمی به این شرح است: متوسط سن وزرا و هیئت دولت سیزدهم، ۷ سال جوان‌تر از دولت دوازدهم است. جوانان […]