دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد
دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد 12 ژانویه 2022

دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد

دومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات منتشر شد به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم  دومین شماره  این فصلنامه به شماره مجوز ۸۸۳۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر مسئولی و صاحب امتیازی دکتر محمدرضا حقیقی و سردبیری دکتر فیروز دیندار فرکوش منتشر شد. دکتر محمد سلطانی فر،دکتر فواد ایزدی […]