دویست و شانزدهمین
دویست و شانزدهمین نشست انجمن روابط عمومی ایران برگزار می شود 25 دسامبر 2018

دویست و شانزدهمین نشست انجمن روابط عمومی ایران برگزار می شود

دویست و شانزدهمین نشست انجمن روابط عمومی ایران روز چهارشنبه پنجم دی ماه ساعت 16 در سرای محله ساعی واقع در خیابان ولیعصر پارک ساعی برگزار می شود.