دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک عنوان کرد حمایت بانک رفاه کارگران از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در استان خوزستان
دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک عنوان کرد حمایت بانک رفاه کارگران از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در استان خوزستان 12 ژانویه 2022

دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک عنوان کرد حمایت بانک رفاه کارگران از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در استان خوزستان

دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک عنوان کرد حمایت بانک رفاه کارگران از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در استان خوزستان   بانک رفاه کارگران از ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در استان خوزستان حمایت می‌کند. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک […]