دکتر محمدرضا حقیقی،استاد ارتباطات،مدرس دانشگاه،
 :”ماسک زدن”، مصداق بارز “مسئولیت اجتماعی” 09 مه 2021

 :”ماسک زدن”، مصداق بارز “مسئولیت اجتماعی”

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم : ارتباطات اجتماعی و کیفیت آن، از جمله عواملی ست که برای سنجش توسعه یافتگی هر جامعه مورد توجه قرار می گیرد. در این بین، مسئولیت وتعهد اجتماعی، به عنوان چارچوب ومحدوده اخلاقی مهمی تلقی می شود که وظایف فردی را مشخصا” برای تمامی اقشار و افراد […]