دکتر محمد مهدی فرقانی
جذابیت رسانه‌ای و نادیده گرفتن اخلاق حرفه‌ای 02 ژوئن 2019

جذابیت رسانه‌ای و نادیده گرفتن اخلاق حرفه‌ای

دکتر محمد مهدی فرقانی - رئیس دانشکده ارتباطات علامه طباطبایی - انتشار فیلم دستگیری محمدعلی نجفی، مدیر باسابقه اجرایی کشور بدلیل ارتکاب قتل در رسانه ملی بازتاب‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی داشت.