رئیس تلویزیون دولتی پاکستان
رئیس تلویزیون دولتی پاکستان به خاطر غلط املایی برکنار شد 12 نوامبر 2018

رئیس تلویزیون دولتی پاکستان به خاطر غلط املایی برکنار شد

درج یک غلط املایی در جریان پخش تصاویر سفر عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به چین موجب برکناری رئیس تلویزیون دولتی پاکستان شد.