رئیس تلویزیون دولتی پاکستان
۲۱ آبان ۱۳۹۷

رئیس تلویزیون دولتی پاکستان به خاطر غلط املایی برکنار شد

درج یک غلط املایی در جریان پخش تصاویر سفر عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به چین موجب برکناری رئیس تلویزیون دولتی پاکستان شد.