رئیس خبرگزاری تونس (تاپ)
پیشنهاد ویژه معاون مطبوعاتی در دیدار با هیات رسانه‌ای تونس 13 نوامبر 2018

پیشنهاد ویژه معاون مطبوعاتی در دیدار با هیات رسانه‌ای تونس

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با رئیس خبرگزاری تونس (تاپ) و هیات همراه بر تعمیق روابط رسانه ای کشور به‌ویژه در حوزه آموزش خبرنگاران تاکید کرد.