رئیس سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
۱۷ دی ۱۳۹۷

پیام قدرشناسی رئیس سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از فرهنگیان و اهالی رسانه و ارتباطات

مرتضی نظری، رئیس سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش که در یک و نیم سال اخیر گفتمان سازی در راستای تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران را دستور کار اصلی این مرکز قرار داده بود چند روز قبل از این مسئولیت کنار رفت. هر چند ادغام دفتر وزارتی و روابط عمومی علت اداری این موضوع عنوان شده ولی در ماه های اخیر فشارهای سنگینی از بیرون وزارتخانه برای کنار گذاشتن مرتضی نظری وجود داشت.