رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: روابط عمومی های محیط زیست در خط مقدم تبیین سند تحول دولت مردمی قرار دارند
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: روابط عمومی های محیط زیست در خط مقدم تبیین سند تحول دولت مردمی قرار دارند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: روابط عمومی های محیط زیست در خط مقدم تبیین سند تحول دولت مردمی قرار دارند روابط عمومی ها در ستاد و استان ها در زمینه تحقق رسالت سازمان، روایتگری صادقانه از برنامه ها و اقدام های دولت مردمی و ایجاد جریان رسانه ای صحیح و شفاف در پاسخگویی به موقع […]