رایانه‌ای که با جلبک کار می‌کند و باتری آن هرگز خالی نمی‌شود
۰۶ خرداد ۱۴۰۱

رایانه‌ای که با جلبک کار می‌کند و باتری آن هرگز خالی نمی‌شود

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// این سامانه تقریبا هم‌اندازه یک باتری قلمی است و با استفاده از فتوسنتز، جریان الکتریکی اندکی تولید می‌کند.