روابط عمومی راهبردی
حرف متخصصان را بشنوید ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
محسنیان راد، استاد ارتباطات و رسانه، هشدار داد:

حرف متخصصان را بشنوید

دکتر محسنیان راد، در اولین گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سرآمدان حکومت و دولتمردان، بجای این که از صبح تا شب از این جلسه به آن جلسه بروند، دیدگاه‌ها و صحبت‌های متخصصان را بشنوند و از تجربیات این کارشناسان استفاده کنند.