روابط عمومی و ارتباطات
نمایشگاه ملی فناوری های نوین در روابط عمومی و ارتباطات دی ۹۷ در کرمان برگزار می شود 19 دسامبر 2018

نمایشگاه ملی فناوری های نوین در روابط عمومی و ارتباطات دی ۹۷ در کرمان برگزار می شود

نمایشگاه ملی فناوری های نوین در روابط عمومی و ارتباطات ۱۲ تا ۱۴ دی ماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.