روزنامه آمریکایی واشنگتن پست
۲۸ مهر ۱۳۹۷

جمال خاشقجی؛ واشنگتن‌پست آخرین مقاله او را چاپ کرد

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مقاله‌ای از جمال خاشقجی را چاپ کرده که روز بعد از ناپدید شدن او، از مترجم و دستیارش دریافت کرده بود.