روزنامه نگاری علم
جایگاه از بالا به پایین در فضای روزنامه نگاری علم ما وجود دارد ۲۸ آبان ۱۳۹۷

جایگاه از بالا به پایین در فضای روزنامه نگاری علم ما وجود دارد

کار یک پژوهشگر ارتباطات علم، لزوما حل کردن مشکل یا ارائه راه حل نیست.