روزنامه نگاری پهباد
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

کاربردهای روزنامه نگاری پهباد/ مزایا و راهکارها

هواپیماهای بدون سرنشین نسبت به هلیکوپتر بسیار ارزانتر هستند و امکان پوشش هوایی را به اتاق خبر و روزنامه نگاری را می دهد که سابقا گرانتر تمام می شد. یک هواپیمای بدون سرنشین حدود 1000 دلاری روزنامه نگاران را قادر می سازد تا کارهای زیادی را بالا انجام دهند، از جمله:

۰۵ شهریور ۱۳۹۷
تازه های روابط عمومی

نگرانی های روزنامه نگاری پهباد

بزرگترین مانع برای پذیرش گسترده هواپیماهای بدون سرنشین در روزنامه نگاری، محیطی پیچیده نظارتی حول استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، در کنار مسایل اخلاقی حول نگرانی های تخطی از حریم خصوصی است.