روز روابط‌عمومی در ساختار وزارت نیرو روز درک چنین ضرورت‌هایی است
۰۳ خرداد ۱۴۰۱

به نام ضرورت‌های پیش‌رو، به پاس روز روابط عمومی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// روز روابط‌عمومی در ساختار وزارت نیرو روز درک چنین ضرورت‌هایی است