روز ملل
۰۳ آبان ۱۳۹۷

روز ملل؛ منشوری که تنها بر روی کاغذ است

بیست و چهارم اکتبر روز به اجرا در آمدن «منشور ملل» در سال 1945 میلادی، و به عبارت دیگر آغاز کار سازمان ملل، و به عبارت دیگر؛ روز تولد آن سازمان و معروف به «روز ملل» است.