رییسی در گفت وگوی تلویزیونی به مناسبت ۱۰۰ روزگی دولت:
۱۵ آذر ۱۴۰۰

رییسی در گفت وگوی تلویزیونی به مناسبت ۱۰۰ روزگی دولت:

رییسی در گفت وگوی تلویزیونی به مناسبت ۱۰۰ روزگی دولت: آمارابتلا و فوت کرونا دراین دولت کاهش جدی پیدا کرد/برای تهیه واکسن شخصا با چند کشور تماس گرفتم رئیس جمهور با تبیین شرایط کشور در زمانی که دولت را تحویل گرفت از مهار کرونا به عنوان مهمترین اولویت دولت در آغاز به کار نام برد […]