سازمان فنی و حرفه ای کشور حامی رویداد چهارم شد
۱۴ فروردین ۱۴۰۱

سازمان فنی و حرفه ای کشور حامی چهارمین دوره جایزه مسولیت اجتماعی شد

سازمان فنی و حرفه ای کشور حامی چهارمین دوره جایزه مسولیت اجتماعی شد به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی ، سازمان فنی و حرفه ای کشور به جمع حامیان چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ایران پیوست . بنابراین گزارش ، سید مازیار علوی […]