سالم: وزارت ارتباطات موافق قطع اینترنت در مراکز برگزاری کنکور سراسری نبود
۱۲ تیر ۱۴۰۱

سالم: وزارت ارتباطات موافق قطع اینترنت در مراکز برگزاری کنکور سراسری نبود

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// سالم: وزارت ارتباطات موافق قطع اینترنت در مراکز برگزاری کنکور سراسری نبود رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اگرچه قطع اینترنت در مراکز برگزاری کنکور سراسری باعث برگزاری آزمون به بهترین نحو شد، ولی وزارت ارتباطات موافق قطع اینترنت نبود و معتقدیم این راهکار در کوتاه مدت پاسخگو است.