شرکت لجستیک بازار، یک پلتفرم ارائه خدمات و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در صنایع لجستیک
۰۴ دی ۱۴۰۰

شرکت لجستیک بازار، یک پلتفرم ارائه خدمات و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در صنایع لجستیک

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم  شرکت لجستیک بازار، یک پلتفرم ارائه خدمات و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در صنایع لجستیک، حمل و نقل و پست می باشد. این نوع از پلتفرم در کشور ایران برای اولین بار توسط لجستیک بازار راه اندازی شده است. به طور کلی بازیگران اصلی […]