عده ای نیز سلبریتی ها بی روح و شیاد می دانند
۲۱ مهر ۱۴۰۰

عده ای نیز سلبریتی ها بی روح و شیاد می دانند

دنیای سلبریتی دکتر قربانعلی تنگ شیر مدرس دانشگاه – عده ای نیز سلبریتی ها بی روح و شیاد می دانند گویا هر کسی می تواند (به خاطر شناخته شدگی اش شناخته شود) البته پیوند بین سلبریتی هامسایل محیط زیست درد دنیا وجودر دارد و بشر دوستی سلبریتی هم وجود دارد. در ایران نیز انتقاد هایی به […]