فناوری اینترنتی؛ میل شدیدی که شخصیت ما را تغییر می‌دهد
۲۳ بهمن ۱۴۰۰

فناوری اینترنتی؛ میل شدیدی که شخصیت ما را تغییر می‌دهد

فناوری اینترنتی؛ میل شدیدی که شخصیت ما را تغییر می‌دهد پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم – این نظریه که اینترنت توانایی مغز ما را به‌رغم ایجاد ارتباط با منابع عظیم دانش کاهش می‌دهد، به‌اندازه خود اینترنت سابقه دارد و همچنان میان روانشناسان و متخصصان مغز و اعصاب شکاف انداخته است. آیا وقتی بیدار می‌شوید، […]