قاسم عسلی به سمت مدیر کل دفتر رییس سازمان، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.
۲۵ آذر ۱۴۰۰

قاسم عسلی به سمت مدیر کل دفتر رییس سازمان، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

انتصاب مدیرکل دفتر رییس سازمان، روابط‌عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران قاسم عسلی به سمت مدیر کل دفتر رییس سازمان، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم-|| قاسم عسلی به سمت مدیر کل دفتر رییس سازمان، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد. به گزارش  پایگاه خبری […]