لندن
۲۹ مهر ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

لندن قطب روابط عمومی عربستان سعودی و کمپین‌های تأثیر رسانه‌ای ریاض

تحقیقات روزنامه گاردین نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر لندن به قطب روابط عمومی عربستان سعودی و کمپین‌های تأثیر رسانه‌ای ریاض تبدیل شده و شرکت‌های انگلیس در ازای تلاش برای بهبود وجهه پادشاهی آل سعود میلیون‌ها پوند از این کشور دریافت کرده‌اند.