مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
۲۱ مهر ۱۳۹۷
به میزبانی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران؛

جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی برگزار شد

با حضور مدیران روابط عمومی، آینده پژوهان و سایر علاقه مندان جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی به صورت کارگاه برگزار شد.