مؤسسه همشهری
۰۴ شهریور ۱۳۹۷

واگذاری پرابهام گروه مجلات همشهری

واگذاری تمام نشریات گروه مجلات همشهری به یک چهره کمترشناخته شده بنام علی رزاقی بهار بازتاب زیادی در شبکه‎های اجتماعی داشت.