ماشین تبلیغات و روابط عمومی
۱۵ آبان ۱۳۹۷
دانشگاه هاروارد دعوت از ترکی فیصل برای حضور در یک همایش را پس گرفت

ورزش، ماشین تبلیغات سیاسی جدید آل سعود

ماشین تبلیغات و روابط عمومی مهمترین عرصه‌های مانور نظریه‌پردازان روابط عمومی - در خاندان آل سعود، ورزش تبدیل به ماشین تبلیغات و روابط عمومی و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مانور نظریه‌پردازان روابط عمومی‌شان شده است، این را دنبال کردن رد پای این کشور در عرصه سرمایه‌گذاری‌هایش به وضوح نشان می‌دهد.