مجلس با اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کرد
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

مجلس با اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کرد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// مجلس با اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، موافقت کردند.

۰۹ مرداد ۱۴۰۱

مجلس با اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کرد

پایگاه خبری روابط عمومی هشنم:// مجلس با اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی موافقت کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، موافقت کردند.