مجمع جهانی اقتصاد
۲۱ آبان ۱۳۹۷

ده اقتصاد برتر جهان در سال جاری

بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده که تولید ناخالص داخلی در جهان بیش از 80 هزار میلیارد دلار بوده است.