مدرس، مشاور و مدیر امور روابط عمومی ، تبلیغات و برندینگ
۱۳ آبان ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

پرسونال برندینگ

دکتر کامران رخشانی - مدرس، مشاور و مدیر امور روابط عمومی ، تبلیغات و برندینگ - پرسونال برندینگ شیوه ای از برندینگ است که در خلال فعالیت های این حوزه زیاد نامش شنیده میشود. اگر بخواهیم از اهمیت این مورد بگوییم در ابتدا باید روشن کنیم که چه موقع پرسونال برندینگ لازم است؟