مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان
۲۸ آذر ۱۳۹۷

نمایشگاه ملی فناوری های نوین در روابط عمومی و ارتباطات دی ۹۷ در کرمان برگزار می شود

نمایشگاه ملی فناوری های نوین در روابط عمومی و ارتباطات ۱۲ تا ۱۴ دی ماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.