مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز مارون
۱۳ بهمن ۱۳۹۷

مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز مارون درگذشت

محمد شیروانی ناغانی مدیر روابط عمومی شرکت نفت و گاز مارون در جریان یک حادثه رانندگی درگذشت.