مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان
۰۳ مهر ۱۳۹۷

مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان استعفا کرد

احمد دباغیان مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان همزمان با نشست خبری امیر عبدوس مدیرکل محیط زیست استان استعفایش را اعلام کرد.