مدیر روابط عمومی گروه قطعات خودرو عظام
۲۸ آذر ۱۳۹۷

تولید در گروه عظام با قوت جریان دارد

گروه قطعات خودرو عظام اعلام کرد تولید قطعات با قوت در ‎خطوط این شرکت جاری است و روند تولید رو به افزایش است .