مشاور و مدیر روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن
۱۲ دی ۱۳۹۷
انتصابات

انتصاب جدید مدیر روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن

طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، مشاور و مدیر روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.