مصاحبه تفصیلی مهر با معاون فناوری وزیر علوم؛
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

راه اندازی دهکده‌های فناوری در ۱۰ استان/ترسیم نقشه نیازهای فناوری

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// مصاحبه تفصیلی مهر با معاون فناوری وزیر علوم؛ راه اندازی دهکده‌های فناوری در ۱۰ استان/ترسیم نقشه نیازهای فناوری