مصاحبه
۱۱ تیر ۱۳۹۷
در گفت و گو با اکبر نصراللهی دکتری مدیریت رسانه:

لزوم آگاهی بخشی مسائل جنسی به فرزندان توسط متولیان آموزشی/ رسانه ها می توانند بحران زدا یا بحران زا باشند

آموزش مباحث جنسی هم یکی از ضرورت هایی است که باید پیگیری شود و نباید از آن غفلت کرد.همان گونه که تربیت در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فنی و حتی آشپزی لازم است باید رسانه ها و متولیان امر کودکان و جوانان ما را به سبب آگاهی بخشی و جلوگیری از معضلات اجتماعی تربیت کنند و به آن ها مهارت های لازم را افزایش دهند. آموزش مباحث جنسی هم یکی از ضرورت هایی است که باید پیگیری شود و نباید از آن غفلت کرد حتی این مورد در خانواده ها هم باید تابو شکنی شود.